Middendreef 273 - 8233 GT Lelystad - M: 06 28794682 - Medisch Pedicure
 -


Medisch PedicureBij PedicureCentrum werken alleen pedicures die bevoegd zijn om de voeten bij diabetes, reuma en oncologische (kanker) patiënten te verzorgen. Om bevoegd te blijven, worden er jaarlijks cursussen of opleidingen gevolgd, zodat we geregistreerd zijn in het KRP (Kwaliteits Register Pedicures) van Procert. Hierdoor worden de behandelingen voor medische behandelingen soms door de zorgverzekeraar helemaal of gedeeltelijk vergoed. Dat is afhankelijk van uw verzekering.


Hieronder ziet u wat de specialisaties in houden.


Diabetische voetzorg met zorgprofiel 0 en 1 

Diabetische voetzorg met zorgprofiel 2, 3 en 4 gaat via de podotherapeutDiabetische voetzorg:

Er is veel veranderd op het gebied van de vergoedingen bij de diabetische-voetzorg.
  • Bij Diabetes Mellitis type I en II met Zorgprofiel 0 en 1 (voetbehandeling is niet medisch noodzakelijk) zijn de kosten van de behandeling voor eigen rekening en moet u deze zelf betalen. Soms komt u in aanmerking voor een vergoeding of gedeeltelijke vergoeding. Dat is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. 

  • Bij Diabetes Mellitis I en II met Zorgprofiel 2,3 en 4 (voetbehandeling is wel medisch noodzakelijk) wordt u door de huisarts, praktijkondersteuner of diabetische verpleegkundige doorverwezen naar een gecontracteerde podotherapeut.  De podotherapeut gaat u uitgebreid screenen en een tests doen, zo wordt het zorgprofiel vastgesteld en een behandelplan opgemaakt. Deze behandelplan wordt doorgestuurd naar een gecontracteerde pedicure.
  • Wanneer ik een behandelplan van de podotherapeut heb ontvangen, is er sprake van vergoeding van het medisch noodzakelijke deel van de behandeling. Dit wordt betaald door uw zorgverzekeraar uit de basisverzekering, via de podotherapeut.
  • Wanneer u iets extra's wilt, wordt dat niet vergoed en dient u het zelf na de behandeling te voldoen aan mij!

PedicureCentrum-Lelystad heeft contracten voor de diabetische voetzorg met de volgende Podotherapeuten:
  • Podotherapie K. Wiepkes


Reumatische voetzorg 

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat, d.w.z. aan gewrichten, spieren en pezen. De aandoeningen worden niet veroorzaakt door een ongeval of blessure en kan je krijgen op elke leeftijd.
De meeste mensen met reuma hebben last van pijn en stijfheid in gewrichten of spieren en vermoeidheid. Daardoor is bewegen vaak moeilijk en dat kan beperkingen geven in het dagelijks leven. Reuma is grillig. Klachten kunnen een tijdje weg zijn en ineens weer de kop opsteken.

Bij mensen met reuma zijn vaak hun voeten extra kwetsbaar en gevoeliger door gewrichts- of slijmbeursontstekingen, stand-veranderingen en slijtage in de gewrichten.
Door een beperkte bewegingsvrijheid en/of doordat de tenen herhaaldelijk in de verdrukking komen bij te weinig ruimte in de schoen, krijgt men soms ook te maken met nagelafwijkingen zoals:
  • brokkelige nagels
  • eeltvorming onder de nagels
  • ‘schuurpapier’ nagels (ondoorzichtig, ruw, bros en gespleten)
  • verkleuringen van de nagelWebsite Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint