- AVG-code

AVG Privacywet

De Algemene Verordening Gegevensbescherming informatie (AVG), wat houdt dat in en geldt dat ook voor u als cliënt!
Per 25 mei 2018 geldt dezelfde AVG wet in de hele EU. Uw gegevens moeten dus goed en veilig bewaard worden en daar heb ik uw toestemming voor nodig.

 

Wat doet PedicureCentrum-Lelystad met uw persoonsgegevens:

 • De website maakt geen gebruik van zogenaamde "Cookies", er wordt dus niets over bezoek aan de website opgeslagen
 • Tijdens een intake gesprek worden er persoonsgegevens gevraagd en wordt er besproken waar de behandeling uit bestaat
 • Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden gegeven of gedeeld

 

Waarvoor geeft u toestemming, het bewaren van:

 • Uw Voornaam-, tussenvoegsel en achternaam
 • Adres-, postcode- en woonplaats
 • Geslacht en geboortedatum
 • Vaste telefoonnummer en/of mobielnummer
 • E-mailadres
 • De naam van uw huisarts
 • Uw BSN, indien nodig voor de podotherapeut en/of zorgverzekeraar
 • Het noteren van uw voetklachten digitaal voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling/verzorging van uw voeten maar ook voor het eventuele doorverwijzen naar andere disciplines
 • Eventueel gemaakte foto's van uw voetproblemen. Zo kunnen we samen zien of er verbetering is in de behandeling. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor een overleg of doorverwijzing naar een andere discipline
 • Het kan zijn wanneer u belt over een specifiek voetprobleem, dat er gevraagd wordt of u een foto van het probleem kan maken en die dan via de mobiel doorsturen
 • Bij minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) verwerken wij alleen de gegevens na toestemming van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger

 

Voor u als cliënt bij PedicureCentrum-Lelystad is het goed om te weten welke gegevens worden gevraagd en hoe dit wordt verwerkt en opgeslagen:

 • Bij de 1e telefonische afspraak wordt er gevraagd naar uw naam en telefoonnummer en een aantal vragen die betrekking hebben op uw gezondheid! Zoals of u diabetes-, reuma-, hart en vaatziekte of kankerpatiënt bent. Dit wordt gevraagd om zo een betere behandeling te kunnen adviseren maar ook om de risico's voor u als cliënt goed in de gaten te houden
 • U ontvangt een toestemmingsformulier die u tijdens de eerste behandeling door kan lezen en kan ondertekenen, zodat u van alles op de hoogte bent en hiermee akkoord kunt gaan. Zonder ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier kan ik u niet behandelen!
 • Uw persoonsgegevens worden door PedicureCentrum-Lelystad op de computer opgeslagen in het beveiligde Pedicureprogramma Podofile en in een digitale 'kluis' die ook met een wachtwoord is beveiligd. Deze gegevens worden gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar bewaard. Als blijkt dat onze toepassing van de AVG nog aangepast moet worden zullen we dat zeker doen, en dit op deze pagina ook bijwerken.

 

Heeft u nog vragen of begrijpt u iets niet wat hierboven beschreven staat, neem dan contact op met: PedicureCentrum-Lelystad