- Medische
Voetzorg

Medische Voetzorg

Bij PedicureCentrum-Lelystad werken alleen pedicures die bevoegd zijn om de voeten bij diabetes, reuma en oncologische (kanker) patiënten te verzorgen. Om bevoegd te blijven, worden er jaarlijks cursussen of opleidingen gevolgd, zodat we geregistreerd blijven in het KRP (Kwaliteits Register Pedicures) van Procert. De laatste jaren is er erg veel veranderd op het gebied van de vergoedingen door de zorgverzekeraars voor zowel voor reuma- als diabetes patiënten. Kijk hiervoor goed in uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Hier onder ziet u wat de specialisaties inhouden:

 • Diabetische voetzorg met zorgprofiel 0 en 1
 • Diabetische voetzorg met zorgprofiel 2, 3 en 4 gaat via de podotherapeut

 

Diabetische voetzorg

 • Bij Diabetes Mellitis type I en II met Zorgprofiel 0 en 1 (deze voetbehandelingen zijn niet medisch noodzakelijk) zijn de kosten van de behandeling voor eigen rekening en moet u deze zelf betalen aan de pedicure. Heel soms komt u in aanmerking voor een vergoeding of gedeeltelijke vergoeding. Dat is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.
 • Bij Diabetes Mellitis I en II met Zorgprofiel 2,3 en 4 (deze voetbehandelingen zijn wel medisch noodzakelijk) wordt u door de huisarts, praktijkondersteuner of diabetische verpleegkundige doorverwezen naar een gecontracteerde podotherapeut.
 • De podotherapeut gaat u uitgebreid screenen en tests doen, zo wordt het zorgprofiel vastgesteld en een behandelplan opgemaakt. Dit behandelplan wordt doorgestuurd naar een gecontracteerde pedicure.
 • Wanneer ik een behandelplan van de podotherapeut ontvang, is er sprake van vergoeding van het medisch noodzakelijke deel van de behandeling. Dit wordt betaald door uw zorgverzekeraar uit de basisverzekering, via de podotherapeut.
 • Wanneer u iets extra's wilt, wordt dat niet vergoed en dient u het zelf na de behandeling te voldoen aan mij!
 • Ook vraag ik een eigen bijdrage wanneer u een hele pedicure behandeling wilt, de eigen bijdrage is afhankelijk van welke podotherapeut u komt.

 

PedicureCentrum-Lelystad heeft contracten voor de diabetische voetzorg met de volgende Podotherapeuten:

 

Reumatische Voetzorg

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat, d.w.z. aan gewrichten, spieren en pezen. De aandoeningen worden niet veroorzaakt door een ongeval of blessure en kan je krijgen op elke leeftijd. De meeste mensen met reuma hebben last van pijn en stijfheid in gewrichten of spieren en vermoeidheid. Daardoor is bewegen vaak moeilijk en dat kan beperkingen geven in het dagelijks leven. Reuma is grillig. Klachten kunnen een tijdje weg zijn en ineens weer de kop opsteken.
Bij mensen met reuma zijn vaak de voeten extra kwetsbaar en gevoeliger door gewrichts- of slijmbeursontstekingen, standveranderingen en slijtage in de gewrichten.
Door een beperkte bewegingsvrijheid en/of doordat de tenen herhaaldelijk in de verdrukking komen bij te weinig ruimte in de schoenen, krijgt men soms ook te maken met nagelafwijkingen zoals:

 • brokkelige nagels
 • eeltvorming onder de nagels
 • 'schuurpapier' nagels (ondoorzichtig, ruw, bros en gespleten)
 • verkleuringen van de nagel

Wanneer u een afspraak wilt maken voor een reuma voetzorg behandeling dan heeft u voor de 1e keer altijd een verwijsbrief nodig van de reumatoloog. De vergoeding geldt niet voor alle vormen van reuma. R.A. is de vorm waarvoor voetzorg  het vaakst vergoed wordt. Voor de andere vormen informeer goed bij uw zorgverzekeraar!

 

Oncologische Voetzorg: Voetzorg bij kanker

De ziekte kanker komt steeds vaker voor en heeft impact op ons leven, er kan een heel traject volgen aan behandelingen. Er zijn verschillende soorten  behandelingen om de kanker beheersbaar te maken, zoals chemotherapie, radiotherapie, hormoontherapie, doelgerichte therapie. Al deze therapieën hebben veel invloed op de cellen in ons lichaam, chemotherapie heeft niet alleen invloed op de kankercellen maar ook op gezonde cellen in ons lichaam. Cliënten die behandeld worden met chemotherapie of doelgerichte therapie (Targeted therapie) kunnen problemen krijgen met huid of nagels.

De oncologisch voetzorgverlener heeft als doel om de voeten van mensen met kanker in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en houden. Zo wordt de gezondheid van de cliënt ondersteund. De voetzorg wordt verleend na toestemming van uw behandelend arts/specialist.

Klachten aan huid, nagels en voeten kunnen zijn:

 • Nagelaandoeningen:
  Nagels kunnen loslaten, brokkelen, scheuren, breken, schimmel nagels en infecties vertonen.
 • Huidaandoeningen:
  Droog, rood, schilferig, ontstekingen, blaren, huiduitslag, infecties, ontstekingen
 • Hand/voetsyndroom:
  Dit is een reactie van de voetzolen en handpalmen, kan zeer pijnlijk zijn en een trekkerig gevoel geven, roodheid, schilferig, blaren en jeuk.
 • Neuropathie:
  Hierbij kan een beschadiging  optreden aan de zenuwen, tintelingen, een doof gevoel aan de vingertoppen en tenen, pijn, krachtverlies, spier of gewrichtspijn, bij kou kunnen de klachten verergeren.
 • Algemene bijwerkingen:
  Concentratieproblemen, vermoeidheid, slapeloosheid, stress, bloedarmoede, verminderde weerstand.

 

Om een goed behandelplan af te stemmen op de cliënt, vindt eerst een intake gesprek plaats. Om u te kunnen behandelen is het van belang een schriftelijke bevestiging mee te nemen van uw behandelend arts/specialist. Vandaar uit kan een behandelingstraject worden afgesproken. Dit wordt altijd teruggekoppeld.